PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ LHŮTY 10 A 25 LET NA POSTELE BMB

Prodloužené záruční lhůty 10 a 25 let na postele BMB

O CO SE VLASTNĚ JEDNÁ:

Společnost BMB poskytuje na všechny své postele prodloužené záruční lhůty 10 a 25 let dle typu výrobku. Na všechny postele, které jsou vyrobeny z lamina (imitace dřeva), je posyktována prodloužená záruční lhůta 10 let. Na všechny postele, které jsou vyrobeny z masivního dřeva (masiv buk, masiv bříza), je poskytována prodloužená záruční lhůta 25 let. Prodloužená záruční lhůta se týká jak klasických postelí, dvojlůžek, jednolůžek, tak i postelí rozkládacích. Právě prodloužené záruky jsou garancí, že společnost BMB vyrábí své postele velmi pečlivě, z prvotřídních materiálů a se znalostí tradičního českého truhlářského řemesla. 

REGISTRACE POSTELE NA WEBU VÝROBCE BMB:

Prodloužená záruční lhůta na Vámi zakoupený výrobek nevzniká automaticky nákupem, ale pro její vznik a platnost je nutné postel zaregistrovat na webových stránkách výrobce do 10-ti dnů od nákupu. Registrace se provádí velmi jednoduchým vyplněním webového formuláře a zvládne ji snadno každý. Registraci postele na webu výrobce je možné provést kliknutím na tento odkaz.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA PLATÍ JEN PRO KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA:

Prodlouženou záruku mohou využít pouze koncoví zákazníci. Pokud tedy postel nakupujete na firmu (nákup na IČ nebo s uvedením firemních údajů), prodloužená záruka se na Vás v tomto případě nevztahuje. Pro firemní nákupy platí standardní zákonná záruční lhůta v délce 2 let a není třeba postel nikde registrovat.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE V RÁMCI PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY:

Svůj požadavek, který vyplývá z prodloužené záruční lhůty, zašle zákazník přímo na email výrobce (info@bmb.cz) spolu se svými údaji a telefonickým kontaktem. Pro efektivnější vyřízení doporučujeme připojit podrobný popis problému + ideálně fotodokumentaci daného problému. Následně Vás bude kontaktovat odpovědný pracovník společnosti BMB.

Pro vyřízení reklamace samozřejmě můžete využít také přímo nás. Svůj požadavek zašlete na náš email (info@postele-loznice.com) se všemi výše uvedenými informacemi + fotodokumentaci. V případě řešení reklamace přes nás prosíme ještě o zaslání fotokopie faktury, bez ní nemůže být Vaše reklamace přes nás vyřízena. My následně Váš požadavek předáme výrobci k vyřízení a následně Vás bude kontaktovat odpovědný pracovník BMB.

.........................................................................................................................................................................................................................

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY BMB (najdete taktéž na webu výrobce):

1.    Na postele laminované je poskytnuta dle pravidel níže omezená prodloužená záruku v celkové délce 10 let. Po 2 roky je poskytnuta zákonná záruka a po dalších 8 let záruka prodlužená.

2.    Na postele z přírodního masivu je poskytnuta dle pravidel níže omezená prodloužená záruku v celkové délce 25 let. Po 2 roky je poskytnuta zákonná záruka a po dalších 23 let záruka prodlužená.

3.    Pravidla, za kterých bude záruka poskytnuta:

3.1    Prodloužená záruka BMB je vztahem, který vzniká mezi výrobcem BMB a koncovým zákazníkem, na základě řádného vyplnění a odeslání elektronického formuláře o prodloužené záruce v aktuální verzi, který je dostupný na www.bmb.cz.

3.1.1    Za počátek prodloužené záruky je považováno datum prodeje, uvedené na dokladu od autorizovaného prodejce BMB.

3.2    Ze záruky budou vyloučeny případy, kdy výrobek byl:

3.2.1    Používán v prostředí s vysokou relativní vlhkostí či teplotou, kdy maximální závazná relativní vlhkost je 40-50% a teplota 20 – 30°C,

3.2.2    Používán pro jiné účely, než pro které je určen,

3.2.3    byl neodborně smontován, opravován či jakkoliv upravován,

3.3.5    Jsou vyloučeny případy opotřebení a poškození spojené s běžným používáním výrobku,

3.3.6    Ze záruky je také vyloučeno běžné chování masivního dřevěného nábytku, který může vykazovat při vystavení dlouhodobým změnám vlhkosti ve spoji vlysů přechodové nerovnosti.

3.3    Prodloužená záruka BMB vzniká nad rámec zákonné záruky a je platná až po uplynutí zákonné záruky, kterou poskytnul zákazníkovi prodejce.

3.4    O tom, zda se na reklamovanou věc vztahuje záruka, rozhoduje výrobce zejména s přihlédnutím k bodu 3.2. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího.

3.5    Nároky zákazníka vyplývající z prodloužené záruky BMB nejsou právně vymahatelné.

3.6    Místem uplatnění běžné záruky je místo nákupu. Místem uplatnění prodloužené záruky je sídlo BMB, spol s r.o. kde musí být výrobek předán k posouzení, pokud však odpovědný zástupce BMB, spol s r.o. nesjedná se zákazníkem jiný postup.

3.7    Svůj požadavek vyplývající z prodloužené záruky zašle zákazník prostřednictvím tohoto formuláře nebo na email info@bmb.cz spolu s kontaktním telefonním číslem a dalšími náležitostmi formuláře. Na žádost zákazníka může požadavek na prodlouženou záruku provést prodejce, u kterého byl produkt zakoupen.
Odpovědný zástupce BMB, spol s r.o. bude následně zákazníka kontaktovat a domluví se na dalším postupu.